Conference Organization

Organization

GIScience 2020 organization is led by Prof Piotr Jankowski (SDSU, AMU), Prof Krzysztof Janowicz (UCSB), and Prof Zbigniew Zwoliński (AMU).

General Chair

Prof Piotr Jankowski (SDSU, AMU), pjankows@sdsu.edu

Program Chairs

Prof Krzysztof Janowicz, UCSB, janowicz@ucsb.edu

Local Organization Chair

Prof Zbigniew Zwoliński, AMU, zbzw@amu.edu.pl

Publicity Chair

Prof. Alfred Stach, AMU, frdstach@amu.edu.pl

Workshops Chair

Dr Marcin Winowski, AMU, marwin@amu.edu.pl

Local Arrangements and Logistics

Dr Joanna Gudowicz, AMU, gudowicz@amu.edu.pl
Dr Robert Kruszyk, AMU, rlk@amu.edu.pl
Prof. Jarosław Jasiewicz, AMU, jarekj@amu.edi.pl
Dr Paweł Matulewski, AMU, matul@amu.edu.pl
Prof. Małgorzata Mazurek, AMU, gmazurek@amu.edu.pl
Alicja Najwer, AMU, alijas@amu.edu.pl
Dr Justyna Weltrowska, AMU, justwelt@amu.edu.pl

Webmaster

Dr Jakub Nowosad, AMU, nowosad@amu.edu.pl